Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια γαντιών για χρήση σε κιβώτια χειροκτίων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2019/OP/3590
Προμήθεια γαντιών για χρήση σε κιβώτια χειροκτίων
Το JRC στην Καρλσρούη προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια γαντιών για χρήση σε κιβώτια χειροκτίων με εσωτερικές διαμέτρους των δακτυλίων των γαντιών σε διάφορα σχέδια.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
35113210
DE12 / DE123
Additional CPV Supplementary CPV
35113400
18143000
35113420
18141000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση όπως αναφέρεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/12/2019 16:30
17/12/2019 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 221-541131 Διορθωτικό 15/11/2019 00:00
2019/S 209-509016 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/10/2019 00:00