Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη υπηρεσιών πληροφορικής (ITSS) βάσει χρόνου και μέσων III.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2014/037 ITSS T&M III.
Υποστήριξη υπηρεσιών πληροφορικής (ITSS) βάσει χρόνου και μέσων III.
Ο σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως 3 αναδόχων ως εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης υπηρεσιών πληροφορικής βάσει χρόνου και μέσων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/09/2014 23:59
18/09/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 129-229867
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/07/2014 00:00