Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση του αντικτύπου στη βιωσιμότητα του εμπορίου (Trade SIA) σχετικά με τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/11/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
TRADE2014/D1/D16.
Αξιολόγηση του αντικτύπου στη βιωσιμότητα του εμπορίου (Trade SIA) σχετικά με τη συμφωνία περί περιβαλλοντικών αγαθών.
Ο στόχος της αξιολόγησης του αντικτύπου στη βιωσιμότητα (SIA) είναι η αξιολόγηση των εμπορικών διατάξεων στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και σε χώρες που διαπραγματεύονται τη συμφωνία περί περιβαλλοντικών αγαθών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/10/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/11/2014 16:00
24/11/2014 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 188-330937 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/10/2014 00:00