Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης διαχείρισης αποβλήτων στη νοτιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.E.1/ETU/2014/0035.
Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης διαχείρισης αποβλήτων στη νοτιοανατολική Ευρώπη και των μελλοντικών...
Η σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση μιας μελέτης η οποία περιλαμβάνει:— 6 εθνικές αξιολογήσεις αποβλήτων, 1 για κάθε χώρα των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία). Η αξιολόγηση θα συμπεριλάβει μια παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης σε κάθε χώρα στον τομέα των αποβλήτων και των αντίστοιχων χαρτών πορείας για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων,— κατ' ανώτατο όριο 30 ελέγχους συμμόρφωσης των επιλεγμένων εθνικών νομοθεσιών με επιλεγμένα τμήματα του «κεκτημένου» της ΕΕ στον τομέα των αποβλήτων,— μια μελέτη σχετικά με τις επιλογές περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη σκοπιμότητά τους στην πράξη,— την υλοποίηση 6 εθνικών εργαστηρίων και 1 περιφερειακού εργαστηρίου για την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών βάσει των αποτελεσμάτων των εθνικών αξιολογήσεων αποβλήτων και της μελέτης σχετικά με τις επιλογές περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/09/2014 16:00
12/09/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 128-227762
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/07/2014 00:00