Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων γραφείου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2019/424
Προμήθεια επίπλων γραφείου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η παροχή επίπλωσης γραφείου, εξαρτημάτων και συναφών υπηρεσιών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
39100000
FI1B1
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
31/10/2019 00:00
27/11/2019 11:00
28/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514667
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2019 00:00