Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

New documents have been uploaded to the documents library
Τίτλος:
AO 10786 — Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικών με λειτουργικά συστήματα πληρο...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10786
AO 10786 — Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικών με λειτουργικά συστήματα πληροφορικής (EUR-Lex, N-Lex, Layer Search και άλλα)
Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα του γραφείου δημοσιεύσεων (ήτοι EUR-Lex, N-Lex και Layer Search), με δυνατότητα επέκτασης της παροχής υπηρεσιών σε άλλα πληροφοριακά συστήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48000000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
72200000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/11/2019 00:00
03/02/2020 14:00
04/02/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 230-563384
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/11/2019 00:00