Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για μια πλατφόρμα της ΕΕ σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για μια πλατφόρμα της ΕΕ σχετικά με τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων...
Ο ανάδοχος θα κληθεί να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα:Καθήκον A — Υποστήριξη των εργασιών της πλατφόρμαςΣυγκέντρωση σχετικών εγγράφων και ορθών πρακτικών:Ο ανάδοχος θα βοηθήσει τα μέλη της πλατφόρμας να προσδιορίσουν και να συγκεντρώσουν παραδείγματα ορθών πρακτικών περιορισμού ή/και αποφυγής συγκρούσεων, καθώς και εμπειριών καταστάσεων κατά τις οποίες οι άνθρωποι συνυπάρχουν επιτυχώς με μεγάλα σαρκοφάγα.Παροχή βοήθειας ως προς το επικοινωνιακό σχέδιο της πλατφόρμας:Ο ανάδοχος θα βοηθήσει την Επιτροπή και τα μέλη της πλατφόρμας να καταρτίσουν ένα επικοινωνιακό σχέδιο για την πλατφόρμα, το οποίο θα μεταδοθεί μέσω του δικτύου των μελών στις ευρύτερες ομάδες ενδιαφερομένων που απαρτίζουν την πλατφόρμα.Ο ανάδοχος θα καταρτίσει και θα προετοιμάσει τη διάταξη ενός 4σέλιδου φυλλαδίου το οποίο θα περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες για την πλατφόρμα, σε όλες τις επίσημες γλώσσες τις ΕΕ εκτός από τα μαλτέζικα και τα ιρλανδικά. Τα φυλλάδια θα εκτυπωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Καθήκον Β — Το κέντρο πόρων της πλατφόρμαςΤο κέντρο πόρων της πλατφόρμας είναι ένα διαδικτυακό κέντρο πόρων το οποίο δεν αναπαράγει άλλους διαθέσιμους πόρους αλλά παρέχει συνδέσεις προς αυτούς, πέραν της αποθήκευσης μοναδικών πληροφοριών ή πληροφοριών που δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμες σε άλλο σημείο (υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων).Ο ανάδοχος θα ενημερώσει και στη συνέχεια θα συντηρεί τον δικτυακό τόπο, με τη χρήση αποκλειστικά των τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου (μόνο στατικές σελίδες HTML), σχετικά με τα μεγάλα σαρκοφάγα, ο οποίος έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των ιστοσελίδων της ΓΔ ENV για τη φύση.Υπηρεσία συχνών ερωτήσεων (FAQ):Ο ανάδοχος θα συντηρεί μια ενότητα FAQ στον δικτυακό τόπο για ερωτήσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και την παροχή συμβουλών για τις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων–μεγάλων σαρκοφάγων.Τακτικό ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Ο ανάδοχος θα συντάσσει ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα μέλη της πλατφόρμας το οποίο θα περιλαμβάνει νέα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις των εσωτερικών εργασιών της πλατφόρμας, καθώς και αιτήσεις παροχής...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 130-231897
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2014 00:00