Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες φύλαξης, επιτήρησης, διανομής, υποδοχής, και συναφείς παροχές
Αναθέτουσα αρχή:
European Economic and Social Committee, Directorate for Logistics
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CESE/DL/1/2020
Υπηρεσίες φύλαξης, επιτήρησης, διανομής, υποδοχής, και συναφείς παροχές
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών σύμβασης, επιτήρησης, παράδοσης, υποδοχής και συναφείς παροχές.Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής,ο ανάδοχος θα επωμιστεί την προστασία και την ασφάλεια των προσώπων των κτιρίων, των αγαθών, των πληροφοριών και των δραστηριοτήτων εμπιστευτικού χαρακτήρα έναντι οποιασδήποτε επιθετικής ή κακόβουλης πράξης και έναντι οποιουδήποτε κινδύνου σχετικού με την εργασία σε όλους τους (μόνιμους και προσωρινούς) χώρους εργασίας της αναθέτουσας αρχής στις Βρυξέλλες και, ενδεχομένως, σε άλλες τοποθεσίες.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
79710000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79716000
79715000
79713000
79714000
Σημεία αναφοράς
20/03/2020 00:00
11/08/2020 23:59
04/05/2020 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 076-179001
Διορθωτικό
17/04/2020 00:00
2020/S 057-134699
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/03/2020 00:00