Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για το JRC-Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/3747
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για το JRC-Geel
Το JRC στο Geel βρίσκεται 7 km έξω από το κέντρο του Geel και δεν είναι καλά συνδεδεμένο με την υποδομή των δημόσιων μεταφορών. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται υπηρεσίες μεταφορών για το προσωπικό και τους επισκέπτες του. Τα μέλη του προσωπικού του JRC στο Geel αναλαμβάνουν την εκπλήρωση διαφόρων αποστολών κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με τις επιχειρηματικές ανάγκες του ινστιτούτου. Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών που επισκέπτονται το JRC στο Geel σε τακτική και μη τακτική βάση. Οι υπηρεσίες μεταφοράς επικεντρώνονται κυρίως εντός των ορίων των επαρχιών Αμβέρσας, Limburg και της Φλαμανδικής Βραβάντης (συμπεριλαμβανομένων των Βρυξελλών). Περιστασιακά, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων περιοχών και περιλαμβάνουν τη μεταφορά στο εξωτερικό (για παράδειγμα, στη Γερμανία ή τις Κάτω Χώρες) ανάλογα με τις σχετικές δραστηριότητες του JRC στο Geel. Ως εκ τούτου, το JRC στο Geel προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών για τη μεταφορά μελών του προσωπικού και επισκεπτών του JRC στο Geel με αυτοκίνητα και μικρά λεωφορεία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
60170000
BE21
Additional CPV Supplementary CPV
60130000
60100000
60120000
60000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/11/2019 00:00
10/01/2020 16:00
14/01/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 225-550875
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/11/2019 00:00