Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την προώθηση της κλιματικής δράσης μέσω σχετικών με το εμπόριο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.1/ETU/2014/0018.
Μελέτη σχετικά με την προώθηση της κλιματικής δράσης μέσω σχετικών με το εμπόριο μέσων πολιτικής.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μια μελέτη σχετικά με την προώθηση της κλιματικής δράσης μέσω σχετικών με το εμπόριο μέσων πολιτικής. Η βάση για τους στόχους της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι η ανάλυση της συμβολής που δύνανται προσφέρουν τα σχετικά με το εμπόριο μέσα πολιτικής στη δράση για το κλίμα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
05/09/2014 16:00
17/09/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 132-235122
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2014 00:00