Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση οργάνων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/3796
Χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση οργάνων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης έργων τηλεπικοινωνιών
Σύναψη πολυετούς σύμβασης-πλαίσιο για τη χρηματοδοτική μίσθωση, την ενοικίαση ή την μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, νέου και χρησιμοποιημένου εξοπλισμού δοκιμής και μέτρησης ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων τηλεπικοινωνιών. Αυτή η σύμβαση απαιτείται για τον μετριασμό των κινδύνων διαχείρισης έργων, όπως:1) H ανάγκη για εξειδικευμένο εξοπλισμό για έργα μικρής διάρκειας ή καθορισμένης διάρκειας,2) η μείωση του χρόνου διακοπής μετά από αποτυχία, επισκευή ή βαθμονόμηση,3) οι αυξημένες ανάγκες για ικανότητα δοκιμής και μέτρησης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
38000000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
50433000
38000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/11/2019 00:00
06/02/2020 16:00
07/02/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 007-009985
Διορθωτικό
10/01/2020 00:00
2019/S 236-577459
Διορθωτικό
06/12/2019 00:00
2019/S 218-533846
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/11/2019 00:00