Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις «ΤΠΕ για την εργασία: ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0048.
Μελέτη σχετικά με τις «ΤΠΕ για την εργασία: ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασίας» - SMART 2014/0048.
Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η συλλογή και ανάλυση ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο των ψηφιακών δεξιοτήτων των σημερινών θέσεων εργασίας. Η μελέτη θα παράσχει μια εκτίμηση της αναλογίας των θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς επίσης και κατά τομέα, θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το επίπεδο/είδος των ψηφιακών δεξιοτήτων [δεξιότητες βασικών χρηστών («ψηφιακή ικανότητα») δεξιότητες προχωρημένων χρηστών, επιχειρησιακές δεξιότητες ή δεξιότητες κοινωνικών μέσων, δεξιότητες προγραμματισμού και επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ, δεξιότητες ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, κ.λπ.] που απαιτούνται σε διάφορες θέσεις εργασίας και σε διάφορους τομείς, και θα εξετάσει τον τρόπο μεταβολής της ανάγκης για τις εν λόγω δεξιότητες κατά τα τελευταία έτη και την αναμενόμενη μεταβολή στο μέλλον. Η μελέτη θα εντοπίσει τα κυριότερα κενά ψηφιακών δεξιοτήτων σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες και οικονομικούς τομείς και θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κενών δεξιοτήτων ΤΠΕ/ψηφιακών δεξιοτήτων και των κύριων ανασταλτικών παραγόντων/εμποδίων από τους εργοδότες, για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας ψηφιακών δεξιοτήτων/προσωπικού με ψηφιακές δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτόν, εκτός από τη χρήση των υφιστάμενων σχετικών δεδομένων από άλλες διαθέσιμες πηγές, θα πρέπει να αναπτυχθεί και να διεξαχθεί μια έρευνα μεταξύ των εργοδοτών σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ για τη συλλογή δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/09/2014 17:00
07/10/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 146-261500 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/08/2014 00:00