Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών κατά διαδοχική σειρά για την παροχή προσωρινο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2019/359
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών κατά διαδοχική σειρά για την παροχή προσωρινού προσωπικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών...
Κατάρτιση πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων σε διαδοχική σειρά με διάφορους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή προσωρινών υπηρεσιών στον ECHA για την εκτέλεση των καθηκόντων που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79620000
FI1B1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
28/11/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/01/2020 14:00
10/01/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 230-563376 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/11/2019 00:00