Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός χρηματοδοτικού μέσου για τη διευκόλυνση τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.2/ETU/2014/0038.
Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός χρηματοδοτικού μέσου για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και ορθής ανακύκλωσης πλοίων.
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ανακύκλωσης Πλοίων (SRR) τέθηκε σε ισχύ στις 30.12.2013. Ωστόσο, οι πλοιοκτήτες ενδέχεται να υποκύψουν στον πειρασμό να αποφύγουν τις νέες απαιτήσεις περί ανακύκλωσης που ισχύουν για τα πλοία με σημαία της ΕΕ μέσω της αλλαγής της σημαίας των πλοίων σε σημαίες κρατών που δεν επιβάλλουν παρόμοιους κανόνες. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, έχει εξεταστεί η θέσπιση ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού για την παροχή κινήτρων προς τους πλοιοκτήτες για την ανακύκλωση των πλοίων με ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, στα πλαίσια του ΔΝΟ/Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ (HKC) και του κανονισμού SRR της ΕΕ αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού SRR, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει, κατά περίπτωση, μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ενός οικονομικού κινήτρου για την ασφαλή και ορθή ανακύκλωση των πλοίων. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εξέταση της εν λόγω σκοπιμότητας, την ανάλυση προηγούμενων μελετών και την παροχή συμβουλών σχετικά με πιθανές μελλοντικές προσεγγίσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/09/2014 16:00
22/09/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 134-239689
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2014 00:00