Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για τα τομεακά επαγγέλματα στο πλαίσιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για τα τομεακά επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ — Παρτίδα 1: Επάγγελμα...
Η μελέτη πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες και αξιολόγηση για να βοηθήσει την Επιτροπή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το κατά πόσον οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης, θα είναι κατάλληλες και αν ναι, σε ποιο βαθμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
79411000
Όροι συμμετοχής
Οι όροι που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/12/2019 00:00
21/02/2020 16:00
25/02/2020 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για τα τομεακά επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ — Παρτίδα 1: Επάγγελμα...
Η μελέτη πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες και αξιολόγηση για να βοηθήσει την Επιτροπή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το κατά πόσον οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης για οδοντιάτρους, θα είναι κατάλληλες και αν ναι, σε ποιο βαθμό.
Παρτίδα 2
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για τα τομεακά επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ — Παρτίδα 2: Επάγγελμα...
Η μελέτη πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες και αξιολόγηση για να βοηθήσει την Επιτροπή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το κατά πόσον οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης για φαρμακοποιούς, θα είναι κατάλληλες και αν ναι, σε ποιο βαθμό.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 235-574765
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2019 00:00