Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την αμοιβή συγγραφέων βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2014/088/D.
Μελέτη σχετικά με την αμοιβή συγγραφέων βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, μεταφραστών, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών...
Η μελέτη σχετικά με την αμοιβή δημιουργών αποτελεί μέρος της συνεχούς επισκόπησης του «κεκτημένου» της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να αναλύει το ισχύον νομικό πλαίσιο και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την αμοιβή συγγραφέων για τη χρήση των έργων τους, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών και όρων συμβάσεων που έχουν επιπτώσεις στην αμοιβή τους καθώς και τη διαπραγματευτική τους θέση στους ακόλουθους τομείς: βιβλία, δημοσιογραφία, επιστημονικά/ακαδημαϊκά περιοδικά, μετάφραση και οπτικές τέχνες. Θα πρέπει να αναλύει τα συστήματα που εφαρμόζονται σε 10 κράτη μέλη για την αξιολόγηση της αμοιβής συγγραφέων για τις επιγραμμικές και απογραμμικές χρήσεις των έργων τους, καθώς επίσης θα πρέπει να προτείνει επιλογές πολιτικής για το μέλλον.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/08/2014 23:59
05/09/2014 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 134-239684
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2014 00:00