Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τακτικές δοκιμές του ομίλου ADI στις εγκαταστάσεις του JRC στην Καρλσρούη
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2019/OP/3865
Τακτικές δοκιμές του ομίλου ADI στις εγκαταστάσεις του JRC στην Καρλσρούη
Τακτικές δοκιμές του ομίλου ADI στις εγκαταστάσεις του JRC στην Καρλσρούη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
71631000
DE12 / DE123
Additional CPV Supplementary CPV
71631000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση όπως αναφέρεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/11/2019 00:00
18/12/2019 16:30
09/01/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 219-536642
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/11/2019 00:00