Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη πολιτικής και την αξιολόγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0018
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη πολιτικής και την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τις...
Υποστήριξη της Επιτροπής για την επίβλεψη και την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας, μεταξύ άλλων, βάσει της οδηγίας για τις εκπομπές ρύπων στον κλάδο της βιομηχανίας, του κανονισμού E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register), του κανονισμού για τον υδράργυρο και της οδηγίας Seveso III. Οι αναλυτικές εργασίες που θα προκύψουν, θα στηρίξουν επίσης τις τροπολογίες ή τις νομοθετικές προτάσεις για την αποστολή της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/11/2019 00:00
14/01/2020 16:00
16/01/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 224-548542
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/11/2019 00:00