Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας προς τη Μονάδα Αξιολόγησης και Μεθοδολογικής Υποστήριξης για την...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/AMU/2019/02
Παροχή βοήθειας προς τη Μονάδα Αξιολόγησης και Μεθοδολογικής Υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών προς την EFSA σχετικά με την...
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμβάσεων είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για τέσσερα έτη με έναν ανάδοχο, με σκοπό τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών R για έργα της ΕΕ [‘‘R Services for EU projects (R4EU)’].Οι στόχοι της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:— Ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών στο R που θα τοποθετηθούν σε πλατφόρμα ShinyProxy προσομοίωσης διαδικτυακών εφαρμογών,— υποστήριξη της διαχείρισης και συντήρησης του διακομιστή shinyproxy στην υποδομή υπολογιστικού νέφους της EFSA,— ενημερώσεις γνώσης R,— ad hoc υπηρεσίες παροχής συμβουλών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/11/2019 00:00
07/01/2020 14:30
09/01/2020 23:59
15/01/2020 14:30
16/01/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 241-590307 Διορθωτικό 13/12/2019 00:00
2019/S 220-538665 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/11/2019 00:00