Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία της διετούς έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 6ης εθνικής ανακο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2012/0009
Προετοιμασία της διετούς έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 6ης εθνικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι στόχοι της εν λόγω σύμβασης είναι οι εξής:— η παροχή δεδομένων για την προετοιμασία της 6ης εθνικής ανακοίνωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης (3ης στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου της 6ης εθνικής ανακοίνωσης, με τη μορφή σχεδίων μηδενικού/πρώτου/δευτέρου και τρίτου επιπέδου,— η παροχή δεδομένων για την προετοιμασία της 1ης διετούς έκθεσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου εισήγησης προς αυτήν την κατεύθυνση που θα ακολουθεί τη διαδικασία σχεδίων μηδενικού/πρώτου/δευτέρου και τρίτου επιπέδου που προβλέπεται για την 6η εθνική ανακοίνωση,— η παροχή υλικού αναφοράς σχετικά με μεθόδους συλλογής πληροφοριών και δεδομένων για τις ανάγκες της προετοιμασίας της 6ης εθνικής ανακοίνωσης και της 1ης διετούς έκθεσης,— η παροχή υποστηρικτικών εγγράφων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της 6ης εθνικής ανακοίνωσης και της 1ης διετούς έκθεσης,— η παροχή δεδομένων για τη θέση της ΕΕ σε διεθνείς συζητήσεις για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από μέρη του παραρτήματος Ι, των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την υποβολή εκθέσεων περί οικονομικών θεμάτων και των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αναθεώρηση των εθνικών ανακοινώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/04/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
24/05/2012 23:59
25/05/2012 00:00
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 73-119891 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/04/2012 00:00