Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πλαίσιο εγκάρσιας μηχανικής (TEF)
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the operational management of large-scaleITsystemsin the are...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA/2019/OP/01
Πλαίσιο εγκάρσιας μηχανικής (TEF)
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υποστήριξη βασικών επιχειρηματικών συστημάτων και στοιχείων διαλειτουργικότητας, παροχή βασικών επιχειρηματικών συστημάτων και στοιχείων διαλειτουργικότητας, δοκιμές βασικών επιχειρηματικών συστημάτων και στοιχείων διαλειτουργικότητας και σχεδιασμό και παροχή υποδομής για νέα συστήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
www.eulisa.europa.eu/procurements
72000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/02/2020 00:00
13/05/2020 11:00
15/05/2020 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Σχεδιασμός, Ποιότητα και Υποστήριξη Ενσωμάτωσης Σχεδιασμός, Ποιότητα και Υποστήριξη Ενσωμάτωσης.
Παρτίδα 2 Παροχή Ανάπτυξης Παροχή Ανάπτυξης.
Παρτίδα 3 Παροχή Υποδομών Παροχή Υποδομών.
Παρτίδα 4 Παροχή Υπηρεσιών Δοκιμής Παροχή Υπηρεσιών Δοκιμής.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 070-165852 Διορθωτικό 08/04/2020 00:00
2020/S 058-137631 Διορθωτικό 23/03/2020 00:00
2020/S 025-055396 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/02/2020 00:00