Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες επέκτασης της αίθουσας συνεδριάσεων στον χώρο του Οίκου Jean Monnet στη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A40-2014-M023.
Εργασίες επέκτασης της αίθουσας συνεδριάσεων στον χώρο του Οίκου Jean Monnet στην Bazoches-sur-Guyonne και εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου.
Οι εργασίες έχουν στόχο την αύξηση της χωρητικότητας της αίθουσας συνεδριάσεων, την προσθήκη ενός φουαγιέ και ενός υπογείου (αποθήκη τροφοδοσίας). Ταυτοχρόνως, θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση της αγροικίας, του περιστερώνα, της περίφραξης και της οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις. Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών θα έχει συνολική διάρκεια 210 εργάσιμων ημερών (εκτός των ημερών όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για τις οποίες θα παρέχεται δέουσα αιτιολόγηση με οποιοδήποτε μέσο και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) από την έγκριση του προγράμματος που αναφέρεται κατωτέρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Σε 10 εργάσιμες ημέρες από την αποδοχή από τον ανάδοχο της σύμβασης υπογεγραμμένης από τα 2 μέρη, ο ανάδοχος θα καταρτίσει λεπτομερή σχεδιασμό που καλύπτει το σύνολο των εργασιών, και τον οποίο θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Κατόπιν έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο εν λόγω σχεδιασμός αποκτά συμβατικό χαρακτήρα και θα χρησιμοποιείται, ενδεχομένως, ως σημείο αναφοράς για την επιβολή ποινών λόγω καθυστέρησης.Ανά πάσα στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. Η εν λόγω αναστολή θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο με συστημένη επιστολή έναντι αποδεικτικού παραλαβής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη συνολική διάρκεια 60 των εργάσιμων ημερών χωρίς να μπορεί ο ανάδοχος να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση.Η εκτέλεση της σύμβασης θα ξεκινήσει μόνο από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
31/08/2014 23:59
Άνευ αντικειμένου
08/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 176-309719 Διορθωτικό 13/09/2014 00:00
2014/S 130-231901 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/07/2014 00:00