Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στρατηγική διαχείριση και διαχείριση επιχειρήσεων Προσφορά παροχής συμβουλών
Αναθέτουσα αρχή:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.25
Στρατηγική διαχείριση και διαχείριση επιχειρήσεων Προσφορά παροχής συμβουλών
Προς υποστήριξη της επιτυχούς εφαρμογής του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του οργανισμού, ο παρών διαγωνισμός έχει ως στόχο να παράσχει στον EASA υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του για παροχή συμβουλών διαχείρισης κατά τα 4 προσεχή έτη σχετικά με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την επιχειρησιακή ανάπτυξη με στόχο την αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας και την παροχή εξοπλισμού στον Οργανισμό για περαιτέρω προκλήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
79400000
Όροι συμμετοχής
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/12/2019 00:00
30/01/2020 15:00
03/02/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1: Στρατηγική διαχείριση και διαχείριση επιχειρήσεων Προσφορά παροχής συμβουλών — Εταίρος μετασχηματισμού
Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών που περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.Είδος σύμβασης: πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο που υλοποιείται μέσω επανέναρξης του διαγωνισμού.Μέγιστος αριθμός αναδόχων: 3Τύπος συγκεκριμένης σύμβασης: σταθερή τιμήΕπανάληψη των όρων του διαγωνισμού που περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2: Στρατηγική διαχείριση και διαχείριση επιχειρήσεων Προσφορά παροχής συμβουλών — Εταίρος παροχής συμβουλών διαχείρισης
Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών που περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.Είδος σύμβασης: πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο που υλοποιείται μέσω επανέναρξης του διαγωνισμού.Μέγιστος αριθμός αναδόχων: 5Τύπος συγκεκριμένης σύμβασης: σταθερή τιμήΕπανάληψη των όρων του διαγωνισμού που περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 239-585405
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/12/2019 00:00