Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων έργων του ETF στη Μολδαβία
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/19/ETF/0024
Υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων έργων του ETF στη Μολδαβία
Στόχος της αιτούμενης υπηρεσίας είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν τοπικά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ETF στη Μολδαβία.Υπηρεσία Α: Πρότυπη εκδήλωση: διοργάνωση εκδηλώσεων σχεδίων όπως συναντήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, επισκέψεις μελέτης στον τομέα των εργασιών του ETF.Υπηρεσία Β: Συνδιοργανωμένη εκδήλωση: παροχή ενός περιορισμένου συνόλου υπηρεσιών σχετικών με εκδηλώσεις.Υπηρεσία Γ: Υποστήριξη στην οργάνωση των αποστολών του ETF στη χώρα (πακέτο αποστολής).Υπηρεσία Δ: Μετάφραση κειμένων και εγγράφων εργασίας με εξειδικευμένη τεχνική ορολογία για εκδηλώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79951000
ITC11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/12/2019 00:00
27/01/2020 10:30
28/01/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 235-574759
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2019 00:00