Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κόστα Ρίκα
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EEAS/DELCRIS/2019/CPN/0050
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κόστα Ρίκα
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, «ενεργών» συστημάτων παρακολούθησης GPS/GPRS, συστημάτων συναγερμού και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
00
Σημεία αναφοράς
18/12/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
08/05/2020 23:59
17/01/2020 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 244-599053 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/12/2019 00:00