Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων γραφείου και εξοπλισμού κήπου και επίπλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2019/767
Προμήθεια επίπλων γραφείου και εξοπλισμού κήπου και επίπλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (Κύπρος)
Η EASO σχεδιάζει να συνάψει μια ενιαία σύμβαση πλαίσιο προμηθειών για την παροχή επίπλων γραφείου και εξοπλισμού κήπου και επίπλων στην Κύπρο.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
39130000
CY
Additional CPV Supplementary CPV
39100000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/12/2019 00:00
05/02/2020 15:00
06/02/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 248-611271 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/12/2019 00:00