Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση πλαίσιο για οργανωτική ανάπτυξη και συνεργατικές υπηρεσίες εργασίας στα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PO/2019/034
Σύμβαση πλαίσιο για οργανωτική ανάπτυξη και συνεργατικές υπηρεσίες εργασίας στα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και οργανισμούς...
Στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για οργανωτική ανάπτυξη και συνεργατική εργασία σε τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς και η ανάπτυξη ικανοτήτων για οργανωτική ανάπτυξη και συνεργατική εργασία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79400000
LU0 / BE1
Additional CPV Supplementary CPV
80511000
79633000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/12/2019 00:00
07/02/2020 14:00
11/02/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 249-617265
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/12/2019 00:00