Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη της εφαρμογής των οδηγιών για τον κλάδο των υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/05/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/FRA/2012/0013
Σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη της εφαρμογής των οδηγιών για τον κλάδο των υδάτων.
Σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη της εφαρμογής των οδηγιών για τον κλάδο των υδάτων, περιλαμβανομένης της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ), της οδηγίας για το πόσιμο νερό (98/83/EΚ) και της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/EΚ). Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της τρέχουσας και της προβλεπόμενης μελλοντικής κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών, καθώς και ο προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και του αντικτύπου της στην ποιότητα του ύδατος κατά τα τελευταία 20 έτη (1991–2011). Εργασίες σχετικά με εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας δύνανται να προστεθούν στα καθήκοντα (π.χ. ιστότοπος, διαφημιστικά έντυπα, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα προς δημοσίευση). Εκτός από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κανονιστικές επιτροπές, ομάδες εργασίας και διμερή εργαστήρια, είναι επίσης απαραίτητες οι εργασίες σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά θέματα, καθώς και θέματα συντονισμού μεταξύ των τεχνικών δραστηριοτήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/04/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/05/2012 23:59
25/05/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 73-119896
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/04/2012 00:00