Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εγκατάσταση και προμήθεια μηχανημάτων παρασκευής καφέ και ζεστών ροφημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2019/12
Εγκατάσταση και προμήθεια μηχανημάτων παρασκευής καφέ και ζεστών ροφημάτων
Στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επαφή με μια εταιρεία που θα είναι σε θέση να παράσχει πλήρεις υπηρεσίες εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανών παρασκευής καφέ, και η συντήρησή τους, η προμήθεια και η παράδοση καφέ, ζεστών ροφημάτων και συναφών προϊόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
55400000
FR101
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/12/2019 00:00
10/02/2020 23:59
11/02/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 019-040636
Διορθωτικό
28/01/2020 00:00
2019/S 245-601782
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/12/2019 00:00