Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή αναφορών για ιατρικές πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης (MedCOI -...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2019/768
Παροχή αναφορών για ιατρικές πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης (MedCOI - Medical Country Origin Information) ανά χώρα οι οποίες περιέχουν...
Αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή αναφορών MedCOI ανά χώρα οι οποίες περιέχουν γενικές ιατρικές πληροφορίες πρόσβασης σχετικά με τη χώρα προέλευσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
MT
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/12/2019 00:00
11/02/2020 16:00
12/02/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 246-604592
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/12/2019 00:00