Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για εκστρα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/2020/OP/0009
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για εκστρατείες δοκιμής προϊόντων που συνδέονται με την...
Ο παρών διαγωνισμός, ο οποίος παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ξεκινήσει εκστρατείες δοκιμής προϊόντων, που καλύπτονται από τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, κατά τη διάρκεια περιόδου 4 ετών, σκοπεύει να συμβάλει σημαντικά στους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030, και να συμβάλει στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και στους μακροπρόθεσμους στόχους της για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα. Πράγματι, η εποπτεία της αγοράς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της υψηλής μόχλευσης που αποκτήθηκε μέσω της αυξημένης συμμόρφωσης με τους κανόνες, με την απομάκρυνση περισσότερων μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά και με την αύξηση των συνολικών επιπέδων συμμόρφωσης, μέσω της ενισχυμένης αντίληψης ότι η αγορά παρακολουθείται αποτελεσματικά. Η έννοια μιας τέτοιας εκστρατείας δοκιμών τέθηκε αρχικά στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας που έχει συστήσει η ΓΔ ENER με τα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση του χάσματος που παρατηρείται σχετικά με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/08/2020 00:00
19/10/2020 16:00
20/10/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 198-478795
Διορθωτικό
12/10/2020 00:00
2020/S 185-445509
Διορθωτικό
23/09/2020 00:00
2020/S 150-366673
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/08/2020 00:00