Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Railways (ERA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/01/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
ERA 2019 10 CPN
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
85148000
FRE11
Σημεία αναφοράς
28/01/2020 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
24/02/2020 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 019-040631 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/01/2020 00:00