Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Τίτλος:
Συμβουλευτική στήριξη στη Μονάδα συμβουλευτικής στήριξης σχεδίων της ΕΤΕπ για τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010317
Συμβουλευτική στήριξη στη Μονάδα συμβουλευτικής στήριξης σχεδίων της ΕΤΕπ για την εφαρμογή τεχνικής βοήθειας στον Εθνικό...
Σκοπός αυτής της ανάθεσης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γενικότερης υποστήριξης διαχείρισης σχεδίου στον Εθνικό οργανισμό δημοσίων συμβάσεων (ANAP - National Agency for Public Procurement) για τη διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχων με περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και τη δημιουργία κεντρικών οργανισμών συμβάσεων (CPBs - Centralised Procurement Bodies) σε τοπικό επίπεδο. Η ανάθεση διαιρείται σε 6 παρτίδες:Παρτίδα 1: Παροχή στήριξης στη συνολική διαχείριση του σχεδίου,Παρτίδα 2: Παροχή στήριξης στον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για κατασκευαστικά έργα,Παρτίδα 3: Παροχή στήριξης στον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας,Παρτίδα 4: Παροχή στήριξης στον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για εξοπλισμό και/ή λογισμικό ΤΠΕ,Παρτίδα 5: Παροχή στήριξης στη δημιουργία τοπικών κεντρικών οργανισμών συμβάσεων (CPBs - Centralised Procurement Bodies),Παρτίδα 6: Παροχή βοήθειας στη διαχείριση σχεδίου στην ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργου (Project Advisory Support - PAS) της ΕΤΕΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
79400000
Σημεία αναφοράς
27/12/2019 00:00
10/02/2020 23:59
16/02/2020 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή στήριξης στη συνολική διαχείριση του σχεδίου Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2 Παροχή στήριξης στον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για κατασκευαστικά έργα Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 3 Παροχή στήριξης στον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 4 Παροχή στήριξης στον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για εξοπλισμό και/ή λογισμικό ΤΠΕ Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 5 Παροχή στήριξης στη δημιουργία τοπικών κεντρικών οργανισμών συμβάσεων (CPBs - Centralised Procurement Bodies) Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 6 Παροχή βοήθειας στη διαχείριση σχεδίου στην ομάδα PAS της ΕΤΕΠ Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 249-617256 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/12/2019 00:00