Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/19/ETF/0020
Υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρύσσεται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για υπηρεσίες παραγωγής βίντεο για την κάλυψη των αναγκών του ΕΙΕΕ κατά τα επόμενα 4 έτη για οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγεται σύμφωνα με ένα επαγγελματικό πρότυπο, το οποίο συμβάλλει στη μετάδοση των βασικών μηνυμάτων του ΕΙΕ σε διαφορετικά ακροατήρια. Αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή σύντομων ντοκιμαντέρ για τις δραστηριότητες του ETF, επεξηγηματικά κινούμενα σχέδια, συνεντεύξεις και αναφορές από εκδηλώσεις του ETF. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 2 000 εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής βίντεο, της επεξεργασίας, του ταξιδιού και της διαχείρισης του έργου.Οι υπηρεσίες θα ζητηθούν για αποστολές εντός και γύρω από το Τορίνο και αναθέσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες εταίρους του ΕΙΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
32354500
ITC11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/12/2019 00:00
31/01/2020 10:30
03/02/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 248-611279
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2019 00:00