Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τα οφέλη για την υγεία και την κοινωνία από την προστασία της φύσης και της βιοπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.3/ETU/2014/0039.
Τα οφέλη για την υγεία και την κοινωνία από την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Η μελέτη θα διερευνά τα πιθανά οφέλη για την υγεία και την κοινωνία σε σχέση με την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, θα εντοπίζει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνση αυτών των οφελών, θα εντοπίζει πιθανά εργαλεία χαρτογράφησης κοινωνικών αξιών και οφελών για την υγεία, τα οποία θα μπορούσαν να σχετιστούν με το φυσικό περιβάλλον (χώροι πρασίνου συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000) καθώς επίσης θα διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δράσεις σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά την προώθηση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής βιοποικιλότητας και της κοινωνικής πολιτικής. Η μελέτη θα εστιάζει ειδικότερα στα οφέλη για την υγεία και την κοινωνία που σχετίζονται με το δίκτυο Natura 2000. Η μελέτη θα αξιολογεί τα υπάρχοντα αποδεικτικά σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ βιοποικιλότητας, δημόσιας υγείας, κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινης ευεξίας, θα καθορίζει τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται περισσότερο με τον δεσμό μεταξύ βιοποικιλότητας, υγείας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και σχετικών κυβερνητικών θεμάτων, θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την οργάνωση εργαστηρίου και τη σύνταξη συμπερασμάτων και συστάσεων από τη μελέτη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
17/09/2014 16:00
30/09/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 140-250467 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/07/2014 00:00