Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχος και παροχή συμβουλών στον τομέα της μακροπρόθεσμης εστίασης
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CdR/DL/66/2019
Έλεγχος και παροχή συμβουλών στον τομέα της μακροπρόθεσμης εστίασης
Η Επιτροπή των Περιφερειών, εφεξής καλούμενη «αναθέτουσα αρχή», προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση με σκοπό τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή ελέγχου και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών μακροπρόθεσμης ομαδικής εστίασης που βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης αριθ. CDR/DL/35/2019 «Παραχώρηση υπηρεσιών και παροχή βοηθητικών υπηρεσιών όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ομαδική εστίαση στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες» καθώς και το σύνολο των προτύπων που ισχύουν στον τομέα της εστίασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
71317210
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55330000
55511000
79415000
71610000
55322000
55520000
55321000
71620000
55512000
55500000
Σημεία αναφοράς
24/12/2019 00:00
18/02/2020 23:59
25/02/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 248-611320
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2019 00:00