Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες για την υποστήριξη όσον αφορά τον οριζόντιο συντονισμό των επιτόπιων (...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/01/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/20/001
Υπηρεσίες για την υποστήριξη όσον αφορά τον οριζόντιο συντονισμό των επιτόπιων (in situ) δραστηριοτήτων του προγράμματος Copernicus του...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να παράσχει υποστήριξη όσον αφορά τον οριζόντιο συντονισμό των δραστηριοτήτων επιτόπιων (in situ) δεδομένων του προγράμματος Copernicus του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Ο ΕΟΠ ζητεί τις υπηρεσίες 1 αναδόχου ο οποίος να εστιάσει σε στοιχεία παρατήρησης στους τομείς της μετεωρολογίας, της ωκεανογραφίας, της ατμοσφαιρικής χημείας και της ποιότητας του αέρα και του κλίματος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ανάδοχο περιλαμβάνουν κυρίως θεματική και τεχνική υποστήριξη και συλλογή πληροφοριών, καταγραφή και ανάλυση σε σχέση με τους συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Ο ανάδοχος θα εργαστεί σε όλο το πρόγραμμα Copernicus και θα πρέπει ειδικά να καλύψει και να συμβουλευτεί τις υπηρεσίες του Copernicus και τις εντεταλμένες οντότητες. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στα τμήματα I.2) και I.3) της συγγραφής υποχρεώσεων, για περισσότερες πληροφορίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
73220000
72310000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.1 και 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/01/2020 00:00
28/02/2020 14:00
02/03/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 019-040635
Διορθωτικό
28/01/2020 00:00
2020/S 012-022846
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/01/2020 00:00