Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Modifications des annexes I.d (CE) et (CdC) du lot 1 en date du 19/09/2014; Modifications des annexes I.a et I.d(CdC) du lot 1 en date du 5/09/2014
Τίτλος:
Συντήρηση και επισκευή ανυψωτικών εγκαταστάσεων και θυρών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIL/06/PO/2013/084.
Συντήρηση και επισκευή ανυψωτικών εγκαταστάσεων και θυρών.
Η σύμβαση διαιρείται σε 2 παρτίδες.* Η παρτίδα 1 έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών σχετικά με:— καθήκον Ι: προμήθεια και υλοποίηση διαχείρισης συντήρησης με τη βοήθεια υπολογιστή (GMAO), προληπτική συντήρηση και επισκευή κυλιόμενων σκαλών, ανελκυστήρων, αναβατορίων φορτίων, αναβατορίων φακέλων, αναβατορίων πιάτων, μηχανισμών μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες,— καθήκον ΙΙ: προμήθεια και υλοποίηση διαχείρισης συντήρησης με τη βοήθεια υπολογιστή (GMAO), προληπτική συντήρηση και επισκευή αυτόματων θυρών, στροφειοφρακτών, ηλεκτρικών θυρών γκαράζ και ηλεκτρικών μπαριερών,— καθήκον ΙΙΙ: πιθανές συναφείς υπηρεσίες.Οι εν λόγω παροχές αφορούν εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κτίρια στα οποία στεγάζονται ή πρόκειται να στεγαστούν τα ακόλουθα θεσμικά όργανα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου:— Ευρωπαϊκή Επιτροπή — καθήκοντα I, II και III,— Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — καθήκοντα I και III,— Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο — καθήκοντα I, II και III.* Η παρτίδα 2 έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την προληπτική και διορθωτική συντήρηση καθώς και τις συναφείς εργασίες και υπηρεσίες, με υποχρέωση παρουσίασης αποτελεσμάτων, των διαφόρων ανυψωτικών συσκευών στα κτίρια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και στην περιφέρεια.Οι υπηρεσίες κατανέμονται ως ακολούθως:— εργασίες γενικής συντήρησης:καθήκον I: απλή εγγύηση μισθίου (GLS),καθήκον ΙΙ: εγγύηση επέκτασης τύπου omnium (GEO),καθήκον ΙΙΙ: εγγύηση συντήρησης (GC),— ειδικές εργασίες (TS).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/10/2014 16:00
10/10/2014 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παρτίδα 1 — Λουξεμβούργο Αφορά τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κτίρια στα οποία στεγάζονται ή πρόκειται να στεγαστούν τα ακόλουθα θεσμικά όργανα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου:— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,— το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,— το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Παρτίδα 2 Παρτίδα 2 — Bρυξέλλες Αφορά τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή πρόκειται να στεγαστεί το OIB στις Βρυξέλλες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 165-294209 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/08/2014 00:00