Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Τίτλος:
Υπηρεσίες διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/11/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2014/PO/EJ/9.
Υπηρεσίες διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας.
Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η παροχή στην Eurojust ποιοτικών, αδιάλειπτων υπηρεσιών διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως επιχειρησιακά ζωτικής σημασίας και, κατά συνέπεια, πρέπει να είναι αξιόπιστες, σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες και ανεκτικές στα σφάλματα (παρτίδα 1). Εκτός από τις υπηρεσίες διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας, η Eurojust επιθυμεί επίσης να αγοράσει σχετικές υπηρεσίες, όπως ενιαίων διεθνών αριθμών δωρεάν κλήσεων (UIFN) και υπηρεσιών δωρεάν κλήσεων (παρτίδα 2). Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις απαιτήσεις, η Eurojust αναζητά ανάδοχο(όχους) με ικανότητα παροχής των υπηρεσιών που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα Α) σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους (παράρτημα Β), διασφαλίζοντας παράλληλα τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών (παράρτημα Α.1). Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής σχετικών προτάσεων για την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες διευκρινίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα Α) και αποτελούν μέρος των κριτηρίων ανάθεσης. Οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση, εφόσον προσφέρονται. Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται να προτείνουν τις λύσεις τους στη Eurojust σχετικά με τη μείωση του κόστους των υποχρεωτικών υπηρεσιών (υπηρεσιών διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας), διατηρώντας ή βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση των υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος των κριτηρίων ανάθεσης και πρέπει να περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών υπηρεσιών.
Παρτίδα 2
Ενιαίοι διεθνείς αριθμοί δωρεάν κλήσεων
Ενιαίοι διεθνείς αριθμοί δωρεάν κλήσεων (UIFN) και υπηρεσίες δωρεάν κλήσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 206-363878
Διορθωτικό
25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115
Διορθωτικό
21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/09/2014 00:00