Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες γραφείου εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/01/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/019/19
Υπηρεσίες γραφείου εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών γραφείου εύρεσης προσωρινής απασχόλησης. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή προσωπικού προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των προσωρινών καθηκόντων που προκύπτουν από την απουσία των εργαζομένων του EUIPO, από μια κενή θέση για την οποία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επιλογής, έναν απρόβλεπτο φόρτο εργασίας ή την ανάγκη για πλήρωση μιας θέσης σχετικά με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του EUIPO στο Αλικάντε και σύμφωνα με 2 κατηγορίες προσωπικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79620000
ES521
Additional CPV Supplementary CPV
79621000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/01/2020 00:00
09/03/2020 13:00
11/03/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 015-029697
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/01/2020 00:00