Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2014/042 - Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο (INAS II).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2014/042.
DIGIT/R2/PO/2014/042 - Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο (INAS II).
Παροχή υπηρεσιών διαχειριζόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο για θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ στις χώρες της ΕΕ. Οι υπηρεσίες συνίστανται σε πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού στο διαδίκτυο μέσω απλών ή πλεοναζουσών γραμμών εντός της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/10/2014 23:59
04/11/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 186-327028
Διορθωτικό
27/09/2014 00:00
2014/S 144-258044
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/07/2014 00:00