Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10606 Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για το DOI (αναγνωριστικό ψηφι...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10606.
AO 10606 Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για το DOI (αναγνωριστικό ψηφιακού αντικειμένου) και λοιπών συναφών υπηρεσιών
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως και 3 οικονομικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη για το DOI (αναγνωριστικό ψηφιακού αντικειμένου) και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2014 00:00
10/09/2014 23:59
17/09/2014 23:59
25/09/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 161-288268
Διορθωτικό
23/08/2014 00:00
2014/S 149-267129
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2014 00:00