Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες σε σχέση με τις εμπορικές αγορές ακινήτων και στατιστικές ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2020/OP/0002
Στατιστικές υπηρεσίες σε σχέση με τις εμπορικές αγορές ακινήτων και στατιστικές τιμών για τους καταναλωτές
Στατιστικές υπηρεσίες σε σχέση με τις εμπορικές αγορές ακινήτων και στατιστικές τιμών για τους καταναλωτές που περιλαμβάνουν:— αυτόματη συλλογή δεδομένων (web scraping) από πύλες εμπορίας ακινήτων,— αυτόματη συλλογή δεδομένων με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από επενδυτικά ταμεία ακινήτων,— υποστήριξη για εγχειρίδιο σχετικά με τους δείκτες εμπορικών ακινήτων,— εισαγωγή νέων μεθοδολογιών και νέων πηγών δεδομένων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτών (ΕνΔΤΚ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/02/2020 00:00
06/03/2020 16:00
10/03/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Αυτόματη συλλογή δεδομένων (web scraping) από πύλες εμπορίας ακινήτων
Αυτόματη συλλογή δεδομένων (web scraping) από πύλες εμπορίας ακινήτων.
Παρτίδα 2
Συλλογή δεδομένων επενδυτικών ταμείων ακινήτων
Αυτόματη συλλογή δεδομένων με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από επενδυτικά ταμεία ακινήτων.
Παρτίδα 3
Υποστήριξη για εγχειρίδιο σχετικά με τους δείκτες εμπορικών ακινήτων
Υποστήριξη για εγχειρίδιο σχετικά με τους δείκτες εμπορικών ακινήτων.
Παρτίδα 4
Νέες μεθοδολογίες και πηγές δεδομένων στους ΕνΔΤΚ
Νέες μεθοδολογίες και νέες πηγές δεδομένων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτών (ΕνΔΤΚ).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 024-052529
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/02/2020 00:00