Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1581
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης του Ομίλου της ΕΤΕπ: Σύνταξη γραπτών αναφορών με...
Το τμήμα αξιολόγησης επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (IG/EV) αποσκοπεί στη σύναψη πολλαπλής συμφωνίας-πλαισίου με τουλάχιστον 2 (δύο) έως 6 (έξι) κατ΄ανώτατο όριο παρόχους υπηρεσιών που να είναι σε θέση να παρέχουν ειδικές υπηρεσίες για τον προγραμματισμό του περιεχομένου και την διασφάλιση της επεξεργασίας εκθέσεων αξιολόγησης που παράγει.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79419000
00
Additional CPV Supplementary CPV
71356400
66171000
73220000
79411000
90712000
73210000
79400000
79415000
90713000
92312211
79411100
73200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/03/2020 00:00
04/05/2020 15:00
05/05/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 062-146886
Διορθωτικό
27/03/2020 00:00
2020/S 049-114919
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/03/2020 00:00