Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ξεκλειδώνοντας τη δυναμική της συμμετοχικής χρηματοδότησης για τα Ευρωπαϊκά διαρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2020/OP/0003
Ξεκλειδώνοντας τη δυναμική της συμμετοχικής χρηματοδότησης για τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ESIF)
Ο πρωταρχικός στόχος της ανάθεσης είναι να διερευνήσει πιθανές συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής, ιδιαίτερα τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και τη συμμετοχική χρηματοδότηση. Θα εστιάσει στις ρυθμιστικές και πρακτικές πλευρές της ένταξης των μηχανισμών συμμετοχικής χρηματοδότησης στη λειτουργία των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIF) εντοπίζοντας τα εμπόδια και τους κινδύνους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79410000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
79411000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/02/2020 00:00
06/03/2020 16:00
09/03/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 024-052528
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/02/2020 00:00