Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολιτική της ΕΕ για την προστασία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0002
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολιτική της ΕΕ για την προστασία της φύσης — Εκμετάλλευση των δεδομένων της ΕΕ...
Ο κύριος στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων EUNIS σχετικά με την φύση, με στόχο τη βελτίωση της ευρύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού για τις πρακτικές της ΕΕ για τη φύση και το δίκτυο Natura 2000 σε πρακτικούς ρόλους για την προστασία και διατήρηση ειδών και οικοτόπων.Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει μια σειρά αφηγήσεων, που θα συμπεριλαμβάνουν το αποτέλεσμα των δεδομένων για τη φύση, και θα δημιουργήσει ένα πληροφοριακό κιτ που θα στοχεύει στον εκπαιδευτικό τομέα στην Ευρώπη. Οι περιγραφές και το κιτ πληροφοριών θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/02/2020 00:00
09/03/2020 16:00
11/03/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 027-060398
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/02/2020 00:00