Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες Υποστήριξης σε σχέση με το Πλαίσιο Πιστοποίησης της ΕΕ για την ασφάλει...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-COD-20-T02
Υπηρεσίες Υποστήριξης σε σχέση με το Πλαίσιο Πιστοποίησης της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις δραστηριότητες του ENISA στον τομέα της εκπόνησης σχεδίων πιστοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.Παραδείγματα περιλαμβάνουν:— την αντιμετώπιση της εσωτερικής αγοράς καθώς και των διεθνών πτυχών που αφορούν αγοραστικές, οργανωτικές, τεχνικές και νομικές πτυχές,— την ανάλυση των τομέων της αγοράς που ενδέχεται να επωφεληθούν από την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως:—— οι απαιτήσεις της αγοράς για τα συστήματα πιστοποίησης από την πλευρά του χρήστη, καθώς και την πλευρά του παρόχου υπηρεσιών και τεχνολογιών,—— οι βασικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της αποδοχής από την αγορά και της πρόσβασης στην αγορά, χωρίς διακρίσεις,—— τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα, η θέση τους στην αγορά και οι δυνητικοί τομείς βελτίωσης,—— οι δυνητικές συνέργειες με τα συστήματα πιστοποίησης σύμφωνα με την CSA για άλλους τομείς της αγοράς.— μελέτες αγοράς σχετικά με την υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου,— έρευνα και τεκμηρίωση των πτυχών της πιστοποίησης της αγοράς,— υποστήριξη για την προετοιμασία και την εφαρμογή τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
79132000
73210000
79130000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 054-127377
Διορθωτικό
17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/02/2020 00:00