Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Le formulaire d'Offre financière a été remplacé. Pour rédiger votre offre financière veuillez utiliser le fichier FR-OP 2020 04 ChChA anx2 OdP v3.xlsx disponible dans la Bibliothéque des documents. -------------- Suite à des changements récents dans le fonctionnement du système eSubmission, il n'est plus demandé de signer et d'envoyer le rapport de l'offre (ou rapport de soumission)
Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών πολυτεχνικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των εγκαταστά...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL/LUX/2020/OP/0004
Σύμβαση υπηρεσιών πολυτεχνικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των εγκαταστάσεων και πραγματοποίηση νέων έργων
Η σύμβαση-πλαίσιο έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση κτιρίων, ομαδοποιημένων ως εξής:Τομέας Α. Στελέχωση.Καθήκον Α.1:στελέχωση, συντονισμός, παροχή βοήθειας και συμβουλές.Τομέας B. Τεχνικά Θέματα.Καθήκον Β.1: Διαχείριση της συντήρησης με τη βοήθεια Η/Υ σε κανονικό ωράριο, προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, χειρισμός εγκαταστάσεων.Καθήκον Β.2: αποκατάσταση βλαβών και χειρισμός εκτός του κανονικού ωραρίου.Καθήκον Β.3: Ενδεχόμενες συναφείς υπηρεσίες, που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα καθήκοντα, κατά παραγγελία.Τομέας Γ Διαμόρφωση, με επί μέρους τομείς:— Ξυλουργικές εργασίες/κλειθροποιία και συναφείς εργασίες, πόρτες, παράθυρα,— εργασίες χρωματισμού, επενδύσεις τοίχων και δαπέδων,— μεταλλικές κατασκευές,— τοιχοποιία και εργασίες δομικού σκελετού.Καθήκον Γ1 – Υπηρεσίες κατά παραγγελία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
11000000.00 EUR
11000000.00 EUR
50000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
50000000
50700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2020 00:00
09/09/2020 23:59
10/09/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 141-345728
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2020 00:00