Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Considering the current situation, the time limit for receipt of tenders is extended to Monday 18 May 2020 15H00. The question deadline remains Monday 20 April 2020 15H00.
Τίτλος:
Σχεδιασμός γραφικών και δημιουργικές υπηρεσίες για το εργαστήριο γραφικών επικοι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1518
Σχεδιασμός γραφικών και δημιουργικές υπηρεσίες για το εργαστήριο γραφικών επικοινωνίας του Ομίλου ΕΤΕπ
Οι αποστολές του παρόχου υπηρεσιών αποτελούνται από τη διαχείριση έργων και την εκτέλεση γραφικών σχεδίων και άλλων δημιουργικών υπηρεσιών εντός και εκτός εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79822500
LU000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/03/2020 00:00
18/05/2020 15:00
20/05/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 078-183260
Διορθωτικό
21/04/2020 00:00
2020/S 062-146885
Διορθωτικό
27/03/2020 00:00
2020/S 047-109772
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/03/2020 00:00