Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for dispatch of tenders and opening has been altered. The new deadline for submission is 02 October 2014 at 23:59 The new date for tender opening is 07 October 10:00
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών φορέα κινητής επικοινωνίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
D/C1/1407.
Παροχή υπηρεσιών φορέα κινητής επικοινωνίας.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την υπογραφή μιας σύμβασης-πλαισίου με 1 οικονομικό φορέα για υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας (φωνητικές υπηρεσίες, μηνύματα SMS και δεδομένα) για τη Europol (εκτιμώμενος αριθμός 400 χρηστών).Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών περιλαμβάνει επίσης την προαιρετική παροχή συσκευών και σχετικών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2014 00:00
02/10/2014 23:59
19/09/2014 15:00
Άνευ αντικειμένου
02/10/2014 23:59
07/10/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 176-309703 Διορθωτικό 13/09/2014 00:00
2014/S 149-267106 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/08/2014 00:00